Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal kalp hastalıkları nasıl ortaya çıkıyor? Kalbin odacıklarını birbirinden ayıran iç duvarların kısmi veya bütünüyle yokluğunda, kalp...

İnülin Direnci,Metabolik Sendrom

İnülin Direnci,Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom bir modern yaşam hastalığıdır. Hareketsiz ortamlarda çalışan bireyleri tehdit eden metabolik sendromun görülme sıklığı t...

Kalp Ritim Bozukluğu

Kalp Ritim Bozukluğu

Kalpte ritim bozukluğu, kalbin normal atışını düzenleyen elektriksel uyarıların gerektiği gibi çalışmaması sonucu kalbin çok hızlı, çok yavaş veya ...

Koroner Arter Hastalığı

Koroner Arter Hastalığı

Koroner arter hastalığı (kalp damar hastalığı), en sık karşılaşılan kalp hastalıklarının başında geliyor ve oluşturduğu hayati riskleriyle dikka...

Kalp Kapak ve Kalp Kası Hastalıkları

Kalp Kapak ve Kalp Kası Hastalıkları

Kardiyomi̇opatiler yani kalp kası hastalıkları, tedavisi kalp nakline uzanan hastalıklardır.Bazen genetik, bazen de çevresel nedenlerle ortaya çıkan ...

Hipertansiyon

Hipertansiyon

Tansiyon ilaçları bağımlılık yapmaz. Eğer ilaç tansiyonu iyi kontrol etmiş ve kişide belirgin yan etki oluşturmamışsa, eski veya yeni ilaç kullanı...

Kalp yetmezliği nedir?

Kalp yetmezliği nedir?

Kalbin yeteri kadar kan pompalayamaması durumunda kalp yetmezliği ortaya çıkar. Yeteri kadar kan pompalanamaması kalp damarlarındaki darlık, kalp k...

Kolesterol yüksekliği (Hiperkolesterolemi)

Kolesterol yüksekliği (Hiperkolesterolemi)

Kolesterol nedir?Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir. Kolesterol beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar, ...

Koroner anjiyoplasti ve stent uygulamaları

Koroner anjiyoplasti ve stent uygulamaları

Kalp damarlarındaki yerel daralmaların cerrahi olmayan bir yol ile açılması işlemine koroner anjiyoplasti (balonla damar açılması) adı verilir. ...

Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi nedir?

Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi nedir?

Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi nedir, neden bu işlemlere gereksinim duyulur?Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi tedavi değil, tanı (teşhis) yön...

Aort darlığı nedir?

Aort darlığı nedir?

Aort darlığı nedir?Aort kapağı vücuda kanı pompalayan sol karıncık (sol ventrikül) ile kalpten ayrılan ana atardamar (aort damarı) arasında bu...

Geçici Kalp piline neden gereksinim duyulur?

Geçici Kalp piline neden gereksinim duyulur?

Geçici Kalp piline neden gereksinim duyulur?Uyarı merkezinin (sinus düğümü) yeterli hızda uyarı oluşturamaması veya iletim yolları üzerinde h...

Soru Sor X

“Dosya seç kısmında vereceğiniz kişisel bilgileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 6 kapsamında sayılan özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olabilmektedir. Bu veriler Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınladığı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” kararına uygun olarak online danışma hizmetinin verilebilmesi amacıyla işlenecek, saklanacak ve aktarılacaktır.”

Kişisel verilerin korunması kanununu okudum anladım (KVKK)
Pazarlama ve istatistik faaliyetleri amaçlarıyla formda verdiğim kişisel verilerin işlenmesine açık rıza veriyorum
“Bu doktor web sitesindeki form ile, e-posta veya telefon yoluyla bize ulaşmanız hâlinde vereceğiniz kişisel bilgileriniz talep, öneri, şikayet ve iletişim süreçlerinde sizinle iletişime geçilmesi ve göndereceğiniz mesajların cevaplanması amacıyla tarafımızca işlenecek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilecektir.Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine buradan ulaşabilirsiniz.”